Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol4/ml/o8fjwly3wn0lyhf/insikter.nu/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol4/ml/o8fjwly3wn0lyhf/insikter.nu/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol4/ml/o8fjwly3wn0lyhf/insikter.nu/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol4/ml/o8fjwly3wn0lyhf/insikter.nu/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4803


Samarbete

Alla som jobbar med verksamhetsutveckling; strategiskt tänkande, operativa beslutsprocesser och personalutveckling bör stanna upp ett ögonblick! Särskilt om du går och funderar på att starta eller just har startat som konsult hittar du här ett erbjudande som du knappast kan blunda för. 

Du har energi och ser framåt, du är övertygad om att utveckling kan förändra, att kunskap befriar, jag kommer att lägga av men känner starkt för att ”lämna över” på generösa villkor, som i hög grad gagnar oss båda.

Du säljer ett projekt, jag genomför, du agerar ”side-kick” och lär dig processen – vi delar lika! – över en kortare tid. Sedan förfogar du över materialet, har kunskaperna och disponerar de inkomster du själv skapar minus en liten royalty! 

Jag har jobbat med de presenterade processerna sedan 80-talet. De är väl dokumenterade, presenterade på hemsidor, i bildspel, i ”kursmaterial” och olika stödprodukter; kom-ihåg-kort och kortlek. Flera idéer håller på att omsättas i appar. Personprofilen finns på svenska, engelska, persiska och kinesiska. På nätet så klart! Se kundlista och rekommendationsbrev!

Är du beredd på att samarbeta under en övergångsperiod?

Ring nu: 0705-93 03 13!


Strategiska beslut

Ambitionen är ofta hög, ledningsgruppen avsätter tid och samlas för att diskutera verksamheten ”på lite längre sikt”. En mobiltelefon ringer; stor kund är missnöjd och hotar gå TILL KONKURRENTEN! Så kom den ambitionen på skam! 

Strategiska beslut är det processverktyg du behöver för att jobba i vilken ledningsgrupp som helst oavsett bransch! Jag har jobbat med ett rederi, en busstillverkare, jas-radar-tillverkaren, en tapetfabrik, it-konsult, klimatskalsspecialist, en kemifabrik osv. Likheterna mellan branscher är större än skillnaderna på den här nivån.

De hinder som gör att kunder tvekar presenteras här.

I processen gör vi en totalgenomgång av hela företaget; ett gyllene tillfälle att inviga en ny medlem av ledningsgruppen

speciellt en ny VD. Deltagarna erfar en djupare gemenskap när de enas om samma drivkraft och excellensområden (de aktiviteter företaget måste vara bra på). Därmed skapas en logisk bas för resursfördelningen i företaget.

Processen mynnar ut i en nyckelåtgärdslista där de prioriterade åtgärderna är specificerade för att den nya strategin ska få en praktisk betydelse dvs omsättas i verkligheten. 

På samma sätt som det känns säkert att köra en Volvo, säkrare än många andra bilar – du kan ju hamna i diket av egen oaktsamhet – känns det säkert att ratta framtiden med den här processen. Skulle du köra fel finns det inbyggda beredskapsåtgärder. Men framför allt ligger förebyggande åtgärder i planen – risken att köra fel är minimerad! Läs mer på >>>!


Operativa beslut

Alla fattar bra beslut varje dag. Men alla kan också lära sig att fatta bättre beslut. Samtidigt tycks också besluten blir mer och mer komplicerade. Men varför blir de det? 

För det första är vi mitt uppe i en revolution. En revolution som drivs av en informationsexplosion och styrs av en teknologi som var ren science fiction för bara några år sedan. Världens samlade kunskap år 1750 fördubblades fram till år 1900, dvs under 150 år. Den samlade kunskapen fördubblades åter igen till 1950, på bara 50 år. Tio år senare, 1960, hade den fördubblats igen. Ökningen accelererar! Mellan åren 2007 och 2010 fördubblades mängden på bara 3 år.

Enligt Googles analyser kommer infomationstillväxttakten att nå sin kulmen år 2020 med en fördubblingstakt på 72 dagar.

På grund av den ökade kapaciteten hos datorer, tillgången till informationsbanker och avancerad teknologi tvingas vi ständigt ifrågasätta vår förmåga att handskas med stora mängder information.

För det andra finns det ett konstant tryck på yrkesverksamma att förnya de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara jobbet.


Informationsexplosionen ”halverar” en högskoleexamen långt innan den är tagen.

För det tredje är följderna av våra beslut större än någonsin. Takten i den teknologiska förändringen ökar hela tiden. Vi måste noggrannare bedöma effekterna av våra beslut.

För det fjärde utvecklas också samhället. Fler människor vill och bör få delta i beslutsprocessen för att allas åsikter och alternativ skall kunna prövas.

”Ja, allt det där vet vi ju, men vad kan man göra åt det?”

Beslut tagna ”på rak arm” eller ”på måfå” blir mer och mer riskfyllda. Alla kan lära sig att använda en medveten och konkret metod byggd på logik. En medveten beslutsprocess är mycket mera än ... den är en trygghet, den undviker risker, den är ett ledarskapsverktyg, den är en mötesordning, den är beslutsdokumentation och, inte minst, ett rationaliseringsinstrument utöver det vanliga.

Läs mer här!


STiL personprofil

STiL är inte bara en kartläggningsprofil utan en utvecklingsprofil. Världens närmaste! Du ser vad dina starka sidor kan användas till, vilken typ av jobb du passar för, vilken vidareutveckling som rimmar med din personlighet osv. 

För övrigt tar det max 10 min att svara på profilkfrågorna.

Med STiL kan du också utveckla arbetsgruppen, skärpa ledarskapet, effektivisera rekryteringen m m.

STiL är en svensk tillämpning av Marstons disc-modell och finns för närvarande på svenska, engelska, persiska och kinesiska. 

Du kan bli certifierad STiL-användare på två dagar; tolka dina kunders profiler, coacha, tipsa ... STiL är ett effektivt och fördjupande samtalsverktyg. 

Läs mer på >>>.


Personlig utveckling

All organiserad verksamhet går ut på att leverera avtalad produkt eller tjänst i rätt tid, rätt kvalitet, rätt mängd till rätt kostnad. Detta sker i samarbete mellan ”människa och maskin”. Det ena förutsätter det andra och vice versa. Förutom tekniska yrkeskunskaper behöver personalresursen utveckling på områdena värderingar, attityder och beteende. Företagets strategi uttryckt i vision, affärsidé, grafisk profil, drivkraft, ansvar, kundbemötande, positionering, varumärkespolicy, kommunikationspolicy osv måste tolkas och helst genom tvåvägskommunikation spridas i organisationen.

Personlig utveckling på individplanet kan exemplifieras med en kikare; bilden i den ena tuben representerar ”vardagsjaget” och bilden i den andra tuben representerar ”idealjaget”; när bilderna sammanfaller – kikaren rätt inställd – har individen förverkligat sig själv. Båda bilderna kan naturligtvis förfinas, skärpas och utvecklas allteftersom ambitionen stiger.

Arbetsgivare har naturligtvis ambitionen att påverka ”idealbilden”; – så här bemöter vi kunder på det här företaget, – här har vi inga hemligheter. Läs mer på >>>!