BESLUT

”Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut!”

Här skiljer vi på två typer av beslut: De strategiska och de operativa dvs beslut som rör verksamhetens inriktning – VAD vi ska ägna oss åt – och beslut som rör HUR vi opererar – genomför beslutade åtgärder – för att ta oss dit.

All organiserad verksamhet syftar på ett eller annat sätt till att leverera:

  • rätt grejer i
  • rätt kvantitet i
  • rätt kvalitet i
  • rätt tid till
  • rätt kostnad

För att skapa det här resultatet behövs två typer av resurser: människor och maskiner (bildligt talat)! De måste kunna samverka och samverkan måste ledas! Resurserna måste dessutom förr eller senare avyttras, förnyas, utvecklas och underhållas!

 

Beslut kan också delas in i spontana och genomtänkta eller intuitiva och medvetet processade.

– Jag har aldrig fattat ett felaktigt beslut! Varje beslut blir så bra som underlaget medger. När förutsättningarna ändras fattar jag ett nytt beslut!

Eftersom de strategiska besluten har en egen process och ett eget program har de också fått en egen hemsida

Samma resonemang gäller för de operativa besluten. Den hemsidan hittar du här!