OPERATIVA BESLUT

”Näst efter att andas gör vi inget mera frekvent än fattar beslut!” och ”Ingen har dött av för mycket logik!”

Du fattar säkert åtskilliga och bra beslut varje dag. Därför har du också erfarit att beslutsfattande blir allt svårare. Men varför blir problemlösning och beslutsfattande mer och mer invecklat?

För det första är vi mitt uppe i en revolution. En revolution som drivs av en informationsexplosion och styrs av en teknologi som var ren science fiction för bara några år sedan.

Världens samlade kunskap år 1750 fördubblades fram till år 1900, dvs under 150 år. Den samlade kunskapen fördubblades åter igen 1950, på bara 50 år. Tio år senare, 1960 hade den fördubblats igen. Ökningen accelererar! Mellan åren 2007 och 2010 fördubblades mängden på bara 3 år.

Enligt Googles analyser kommer infomationstillväxttakten att nå sin kulmen år 2020 med en fördubblingstakt på 72 dagar.

På grund av den ökade kapaciteten hos datorer, tillgången till informationsbanker och avancerad teknologi tvingas vi ständigt ifrågasätta vår förmåga att handskas med stora mängder information.

För det andra finns det ett konstant tryck på yrkesverksamma att förnya de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara jobbet. Informationsexplosionen ”halverar” en högskoleexamen långt innan den är tagen.

För det tredje är följderna av våra beslut större än någonsin. Takten i den teknologiska förändringen är för snabb. Vi måste noggrannare bedöma effekterna av våra åtgärder.

För det fjärde utvecklas också samhället. Fler människor vill och bör få delta i beslutsprocessen för att allas åsikter och alternativ skall kunna prövas.

”Ja, allt det där vet vi ju, men vad kan man göra åt det?”

Naturligtvis måste vi först förbättra beslutsfattandet genom att tillämpa en konkret metod. Vi kan inte längre acceptera beslut tagna ”på rak arm” eller ”på en höft”. För att höja vår kompetens måste vi lära oss och använda en medveten beslutsprocess.