STiL Personprofil

STiL är en svensk personprofil baserad på Marstons disc-modell. Det är världens ”närmaste” utvecklingsprofil. Med ”närmaste” menar vi lätt tillgänglig i alla avseenden; lätt att hitta, lätt att förstå, lätt att tolka, lätt att ta till sig, prissatt så att alla kan ...

STiL är inte bara en kartläggningsprofil utan en utvecklingsprofil.

 

STiL principmodell

Det är en språngbräda, en ansats, för vidare utveckling. STiL-tolkningen pekar framåt, tipsar om alternativa yrkesval, vad just dina starka sidor kan användas till, vilken vidareutveckling som rimmar med din personlighet osv.

STiL har självfallet sin egen hemsida.


Styrande 


SÄKER

Rak

Snabb


TALFÖR

Relationsfixare

Initiativtagare


Rationell

Emotionell


Logisk

Kritisk

Detaljorienterad


inkännande

Grupporienterad

Vänlig


Sökande