Kikaranalogin

Värderingar

Attityder

Beteende

 

 

 

Livshjulet

Din situation

STiL-profilen

Hitta din passion

 

 

 

rådiamant100

Start: En oslipad diamant slipas i nedan angiven ordning:

 1. Självkännedom; kortprofil, helprofil, inlärningsprofil, styrkor, Livshjulet, Din situation
 2. Syfte-värderingar-bild-vision; 1. beskriv tankegången, 2. individuell tillämpning
 3. Passion; Access your past, Accept your gift, Act on your gift
 4. Alla har samma mänskliga problem som kan hänföras till; • relationer • sex • ekonomi • hälsa • känslor
 5. Energi; ett val, hantera stress, aktiv/passiv, att ”vara” det ena eller andra eller att ”välja”, lägga begränsningarna åt sidan
 6. Tankeväxling; tankeverktyg och ”tänka” som eget ämne, pekfingervalsen
 7. Lycka; till viss del medfödd förmåga, se PS!,
 8. Ansvar; formellt ansvar som följer med t ex en anställning, ansvar för mina barn, universella ansvaret för min egen reaktion på allting, se Gillis Herlitz,
 9. Mål; enda sättet att skapa en känsla av koll på framtiden, ger en trygghet och förvissning om att jag skall klara av’et, målbilder,
 10. Inner-/ytterstyrd; se på sig själv som subjekt eller objekt, viljan att styras av yttre faktorer och skeenden eller kan bäst själv,
 11. Undermedvetna; se Jack Black
 12. Viljan att misslyckas; egen belöning, bara den här gången,
 13. Rädsla; medfödd självbevarelsedrift,
 14. Vardagsekvationen; y=x, parera omvärlden med mina inre resurser
 15. Livshjulet; sju faktorer, varje faktor kan sedan bli föremål för ett nytt hjul,
 16. Din situation: autenticitet,
 17. Framgång: fem steg mot framgång; 1. Känn dig själv, 2. Välj rätt utmaning, 3. Mål, 4. Arbeta hårt, 5. Ha roligt!
 18. Belief; trossystem, en uppsättning kärnvärderingar som du baserar ditt liv på, som ligger till grund för ”allt” du säger och gör
 19. PEAK; • perspektiv • engagemang • ansvar • kunskap
 20. Ledarskap; att leda sig själv, kommando över sin egen situation, att leda andra, om du hade dig själv som chef vad skulle du då ändra på
 21. Djupstrukturer; 12 facetter på diamanten (kärlek, rötter, döden ...  ), 1. orientering om vad de står för, 2. beskriv ditt eget förhållande till dem
 22. Religion; mening och sammanhang,
 23. Stress; se Jack Black,
 24. Hjärnan; arvet, DNA, moral, gruppen, rädslor m m. David och Martin Ingvar, Ekman, PS!-artiklar
 25. Trivselzonen: barn fållas in redan under den ordlösa tiden, det beteende som inte sticker ut belönas
 26. Jantelagen; du skall inte tro att du är något, … Aksel Sandemose
 27. Löken; instinkter, känslor, värderingar, attityder och beteende – men det kanske är ett legobygge egentligen, kolla Filosofiska rummet 2007-09-16; personlighet, the big five: extraversion (utåtriktad), neuroticism (rörlig i känslomässiga relationer), conscientiousness (samvetsgrann), openness (öppen för nya erfarenheter), agreeableness (vänlig, göra gott mot andra) [se nedan]
 28. Självförverkligande; vardagsjag och idealjag
 29. Andlighet; alla inte bara religiösa
 30. Val; människan dömd till valfrihet, beslutsanalys, professionella beslut
 31. Framtidstro; miljöhot, förhoppningar, analys av potentiella problem,
 32. Problem; det blev inte som jag hade tänkt mig, problemanalys
 33. De universella lagarna (?); se Brian Tracy, jfr med Barbara Ehrenreich
 34. Offer; offerkoftan, omständigheterna styr, ofta en speciell omständighet; en tidigare händelse, en viss person, reklamen, spriten,
 35. Affirmation: det blir bättre och bättre dag för dag, Émile Coué,
 36. Vetenskap, pseudovetenskap, tro; alternativmedicin, homeopati, placebo 20-30%, new age, mirakel, övernaturligt, metafysik,
 37. Ilska;
 38. Livsåskådning;
 39. Moral; är detsamma som förnuft, inte av religionen/bibeln givet
 40. Människosyn; avgör hur du uppfattas
 41. Snällhet; se PS!, att ge har mätbara effekter på hälsa och livslängd
 42. Självsäkerhet;
 43. Världsbild;
 44. Att göra ”det rätta”; den inre kompassen (hur skulle livet se ut om jag alltid gjorde det rätta? tråkigt? vad är det rätta? jag vet det!)
 45. Meningen med livet; finns inte, men meningen med ditt liv blir meningsfullt
 46. Individualist; en sen företeelse i väst, fortfarande okänd i öst
 47. Evolutionsteorin
 48. Hobby; alla hantverkstekniker, stickning, lapptäcke, att skriva, trädgård, odla även i stadsmiljö både för plånbok och själ
 49. Orsak och verkan; tankar är orsaker och livet är verkan
 50. Tänka i sannolikhet; göra val, planera ...
 51. Den gamles personligt ledarskap; paketen, böckerna
 52. På spåret; dressinen gratis och första klass avgift
 53. Marknadsför dig själv i soc med.
 54. Civilkurage
 55. Mode; klädråd, stilar, trender, mönster
 56. Mat; recept, kokböcker, viktkontroll,
 57. Livs- och karriärplanering
 58. Bygga eget varumärke
 59. Sova
 60. Vad innebär det att vara kränkt
 61. Våld
 62. Genus; jämställdhet, jämlikhet
 63. Konflikthantering
 64. Svårt språk i media; nyhetsförmedling, debatter osv
 65. Fint och fult; klassisk musik kontra country, P1/P4, litteratur/..., te/kaffe,
 66. Förändring; ett beslut idag, plötsligt eller successivt, en förutsättning
 67. Livskvalitet
 68. Reklam
 69. Vänskap
 70. Sorg
 71. Plikt
 72. Panik
 73. Självbild
 74. Kunskap
 75. Hur gör man på nätet; googlar, tips & tricks, vad betyder orden
 76. Intelligens; begåvning
 77. STiL; personlig återkoppling
 78. Humor
 79. Nätverkande; studiecirklar, chat, forum
 80. Klassresa
 81. It’s all about perspective
 82. Idealism (naivt och omodernt)
 83. Om innovation – din kreativitetsprofil

 

Yrkesförberedande kunskapsbitar; gratis orientering och avgiftsbelagd förberedande yrkesutbildning (”brevkurs”):

 1. Att skriva; säljande, romaner, manus, deckare, memoarer
 2. Effektiv försäljning
 3. Marknadsföring i soc med.
 4. Arbetsgruppens psykologi
 5. Inredning
 6. Coaching
 7. Profiltolkning; återkoppling
 8. Nytt jobb/karriärplanering
 9. Föreningsverksamhet; undomsverksamhet, idrott, livsåskådning etc; styrelsearbete, årsmöte, stadgar, ansvar ...

Mål: Samma diamant fast slipad!

diamant100